Radim Žáček - Astrologie Chomutov

Logo

Prastará nauka jménem Astrologie nabízí člověku možnost hlubokého sebepoznání, které vede k uvědomění si vlastní lidské hodnoty, rozvíjení svých předností a k pochopení svých slabých stránek. Astrologie jako cesta sebepoznání pomáhá při hledání odpovědí na otázky: “Kdo jsem a jaké je mé životní poslání?” Pomáhá ukazovat směr v době řešení životních nebo každodenních problémů; na základě porozumění a nalezení podstaty těchto problémů pomáhá vytvářet plnohodnotný a smysluplný život.

roh
roh
Copyright © Radim Žáček, Astrologie Chomutov